Műszaki referens

Tatabányai Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Szakképzési Centrum

műszaki referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szakképzési Centrum tagintézményeinek műszaki felügyelete.Szükség esetén a felújítási és nagyobb karbantartási munkák dokumentációjának összeállítása, az összetettebb intézményi karbantartási munkák koordinálása.Műszaki tárgyú adatszolgáltatások készítése.Szolgáltatási, vállalkozási és egyéb szerződések, szerződés szerinti teljesítésének ellenőrzése.Figyelemmel kíséri az érintés-, a munka-,a tűz és a balesetvédelmet.Hivatali gépjárművekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Műszaki területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, műszaki területen,

Elvárt kompetenciák:

        pontosság, megbízhatóság, precizitás,

        önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TSZC/műsz/2 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TSZC/műsz/2, valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens.

        Elektronikus úton Dobozy Judit részére a judit.dobozy@tszc.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai úton történő benyújtás esetén, kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TSZC/műszaki/2, valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 17.

ID: 2817776   Megjelentetés dátuma: 2016.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.