Gondozó-ápoló

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Alsógallai Segítő Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Alsógallai Segítő Szolgálat

gondozó-ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Mátyás király utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A lakókörnyezeti higiénie megtartásában és háztartási tevékenységben való közreműködés, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtás, szükség esetén bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, gondozási és ápolási feladatok elvégzése, szociális segítés feladatai.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, ápoló, szociális gondozó-ápoló,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Alsógallai Segítő Szolgálat címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Mátyás király út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIGÁLLÁS/1046-2/20 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó-ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Alsógallai Segítő Szolgálat címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Mátyás király út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIGÁLLÁS/1046-2/20, valamint a munkakör megnevezését: gondozó-ápoló.

        Elektronikus úton Markó Nóra intézményvezető részére a teruletigondozas.tb@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat szakmai team bírálja el, a döntést követően a munkakör azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765415   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.