Kommunikációs és médiareferens

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Társadalmi Kapcsolatok Irodája

kommunikációs és médiareferens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés idejé –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 6 .

Ellátandó feladatok:

- Figyelemmel kíséri az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal programjait, döntéseit, a sajtó nyilvános eseményeit, előkészíti azok sajtómunkáját.
- Cikkeket, híreket, tudósításokat ír; kiadványokat, füzeteket, szórólapokat, plakátokat szerkeszt; prezentációkat készít.
- Szakmai segítségnyújtást ad a sajtó munkatársainak.
- Közreműködik a Városháza és a képviselő-testület munkájának helyi és országos sajtóban való megjelenítésében.
- Információkat, adatokat, tájékoztatókat tesz közzé a város honlapján és közösségi oldalain.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kommunikációs és médiareferensi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Kommunikáció és média szakos felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és kommunikáció és média szakos OKJ-s képzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Médiaszolgáltatónál szerzett tapasztalat

        Kiváló kommunikációs és íráskészség

        Terhelhetőség, együttműködési készség, kreativitás

        Önálló munkavégzés képessége

        Fotográfus szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata

        Motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat

        Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-285/2018. , valamint a munkakör megnevezését: kommunikációs és médiareferens.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-285/2018., valamint a munkakör megnevezését: kommunikációs és médiareferens.

        Elektronikus úton Dr. Berkovics Gegrely jegyző részére a jegyzo@tatabanya.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Berkovics Gergely jegyző, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 6 . .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 14.

ID: 3336980   Megjelentetés dátuma: 2018.03.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.