Sportreferens

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Társadalmi Kapcsolatok Irodája

sportreferens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 31. Sportszakmai feladatkör I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Kapcsolatot tart a városi sportegyesületekkel, sportszövetségekkel, iskolai sportkörökkel, sportalapítványokkal, figyelemmel kíséri és elősegíti az azok közötti sportszakmai kapcsolatot, kiemelten az utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás érdekében. A szakterületet érintő szerződéskötéseket, együttműködési megállapodásokat előkészíti, egyezteti, ellenőrzi, ellátja a szakterület adminisztrációs feladatait.
Tanácskozási joggal részt vesz a bizottságok ülésein, előterjesztések előkészítésével, szakmai információkkal segíti a bizottságok munkáját.
Előkészíti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, sport feladatokkal foglalkozó testületi anyagokat. Végrehajtja az önkormányzati közgyűlés azon határozatait, amelyek az sport területre vonatkoznak.
Közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásban gazdag életmóddal kapcsolatos sportszakmai felvilágosító tevékenységek, továbbképzések, fórumok szervezésében. Előkészíti az önkormányzat által alapított díjakkal, jutalmazásokkal, díjátadó ünnepségekkel kapcsolatos feladatokat. Kapcsolatot tart az országos, regionális, megyei és helyi szakmai szervekkel, hivatalokkal.
Figyelemmel kíséri a szakterületére vonatkozó szakirodalmat, jogszabályokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Sportreferensi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett sporttudományi, testnevelő tanár, testnevelés műveltségi területen szerzett tanító, közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és sporttudományi, közszolgálati felsőfokú szakképesítés.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

        "B" kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

        Terhelhetőség, együttműködési készség, kreativitás.

        Angol vagy német nyelv ismerete.

        Közigazgatási szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok fénymásolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat.

        Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

        Motivációs levél.

        Referencia személy ajánlása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2 - 370 /2016. , valamint a munkakör megnevezését: sportreferens.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2 - 370 /2016., valamint a munkakör megnevezését: sportreferens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757846   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.