Intézményi takarító és kisegítő

Tass Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Intézményi takarító és kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6098 Tass, Dunai út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tass, Dunai út 1. szám alatti épületében takarítási feladatok ellátása, az oktatási-nevelési feladatokhoz megfelelő, rendezett környezet biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        4 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Gábor nyújt, a 06/30/538-3097 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tass Község Önkormányzata címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2568/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményi takarító és kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Tass Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6098 Tass, Széchenyi út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2568/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményi takarító és kisegítő.

        Személyesen: Németh Gábor, Bács-Kiskun megye, 6098 Tass, Széchenyi út 48. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a polgármester bírálja el. A pályázatok benyújtását követően a pályázók személyes meghallgatására is sor kerülhet. A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek. Elbírálást követően a pályázók értesítése levélben történik. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagai az értesítéssel egyidejűleg visszapostázásra kerülnek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tass.hu - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761657   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.