Védőnő

Tarnazsadány Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tarnazsadány Községi Önkormányzat

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3283 Tarnazsadány, Kossuth út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnő ellátásáról szóló 49/2004 (V.21) EszCsM rendeletben meghatározott feladatok, valamint Tarnazsadány község védőnői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Védőnői szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Magyar állampolgárság

        Bűntetlen előélet

        Cselekvő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai, fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobi István nyújt, a 06-36/479-850 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tarnazsadány Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3283 Tarnazsadány, Kossuth út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TZS/17 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Tarnazsadány Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3283 Tarnazsadány, Kossuth út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TZS/17, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

        Személyesen: Dobi István, Heves megye, 3283 Tarnazsadány, Kossuth út 17. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 29.

ID: 2708090   Megjelentetés dátuma: 2016.08.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.