Gyógypedagógus

Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyógypedagógiai nevelés-oktatás,
SNI gyermekek fejlesztése a szakvéleményben foglaltak alapján, csoportfoglalkozások vezetése, a munkakörrel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Habilitációs, rehabilitációs feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus,

        fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumnetumok másolata, sikeres pályat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírásásra jogosultak megismerhetik, orvosi alkalmassági igazolás ( alkalmazás esetén)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyógypedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 253/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 253/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Svigruháné Jászkovics Anna részére a tarkabarkaovoda@budakesziweb.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765376   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.