Jegyző

Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A polgármesteri hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása hivatal köztisztviselői vonatkozásában, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása a nemzetiségi önkormányzat(ok) munkájának segítése, gazdálkodási feladatok irányítása, Önkormányzati Kft. munkájának segítése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés megléte.,

        Közigazgatásban szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        közigazgatási vagy jogi szakvizsga, anyakönyvi szakvizsga, polgármesteri hivatalnál szerzett közigazgatási gyakorlat, jegyzői vagy aljegyzői szakmai tapasztalat, idegen nyelvek ismerete szóban és írásban, szolgáltatói szemléletmód, beosztottakkal való szoros együttműködés.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Györe László nyújt, a 06703351405 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7778/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Tápiószentmártoni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7778/2016, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

        Személyesen: Györe László, Pest megye, 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester egy személyben bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tapioszentmarton.hu - 2016. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tápiószentmárton tagja a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjának.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapioszentmarton.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826257   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.