Háziorvos

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2766 Tápiószele, Jókai út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hatályos jogszabályban meghatározottak szerint a háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel, felnőtt körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, háziorvos,

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat a pályázat tartalmának a pályázat elbírálásában résztvevő általi megismerhetőségére.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Julianna nyújt, a 36-53-787-000, 36-70/3130771 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 199/2016 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 199/2016, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

        Elektronikus úton Kovács Ferenc részére a onkormanyzat@tapioszele.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kovács Ferenc, Pest megye, 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a képviselő-testület dönt a pályázó személyes meghallgatását követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tapioszele.hu - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A településen 3 háziorvosi, 1 gyermekorvosi körzet, mentőállomás és az ügyeletet ellátó szolgáltató központja működik. Az ügyeleti ellátásban részvétel lehetősége biztosított. A területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt körzet tartósan betöltetlen, így az OEP által a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására kiírt támogatás igénybe vehető. Az önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában ellátásától nem zárkózik el. Közalkalmazotti kinevezés esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Igény esetén szolgálati lakást biztosít az önkormányzat. Illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján kerül megállapításra, személyi illetmény megállapításától a munkáltató nem zárkózik el. Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapioszele.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765406   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.