Igazgató

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2251 Tápiószecső, Kátai út 93.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítói,ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása,valamint az alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Főiskola/Egyetem szakirányú egyetemi,főiskolai könyvtárosi vagy közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása pályázónak meg kell felelnie a 150/1992.(XI.20.)Korm.rendelet 6/A.§(1)bekezdés vagy a 6/B.§-ban foglalt követelményeknek.,

        szakvizsgájának megfelelő feladatkörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség, magyar állampolgárság

        a pályázónak meg kell felelnie a 150/1992.(XI.20)Korm.rendelet 6/A§ (1)bekezdés vagy a 6/B. § (1)bekezdés és a 6/F.§-ban foglalt követelményeknek. vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        vezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        helyismeret,helyben lakás

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs kézség;szervezőkézség;együttműködő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok)másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vezetési program,szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel szakmai gyakorlat igazolása,írásbeli nyilatkozat,abban az esetben,amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri nyilatkozat arról,hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot pályázó nyilatkozata arról,hogy a

        pályázati anyagot, pályázó nyilatkozata arról,hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a Kjt.41.§ szerinti összeférhetetlenségről, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Baráth Krisztina jegyző nyújt, a 06-29/448-122(122 mellék) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2251 Tápiószecső, Deák Ferenc u. 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁLT/129/2016 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁLT/129/2016, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Bata József polgármester, Pest megye, 2251 Tápiószecső, Deák Ferenc u. 18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt./20/A. § (6) és a 150/1992. (XI.20.)Korm.rendelet 7. §(6) bekezdése alapján létrejött szakmai bizottság véleményezése után a döntést az önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg legkésőbb 2016.november 23. napjáig. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tapioszecso.hu - 2016. szeptember 20.

        profession.hu, jobline.hu

        Szecsői Tükör 2016. októberi szám

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Eredményes pályázat esetén a határozatlan idejű kinevezés 4 hónapos próbaidő kikötésével történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapioszecso.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 24.

ID: 2735871   Megjelentetés dátuma: 2016.09.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.