Mezőőr

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2767 Tápiógyörgye, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998.(IV.30) FM rendeletben meghatározottak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,cselekvőképesség,egészségügyi alkalmasság. 6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Mezőőri rendészeti vizsga, helyismeret, Fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre, saját sörétes lőfegyver.Saját tulajdonú segédmotor kerélpár.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű fizikai állóképesség,

        Jó szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes, szakmai önéletrajz.Iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata.Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fegyvertartási engedély, vezetői engedély másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varró István nyújt, a 06-53-383-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tápiógyörgye Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2196/KGT/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Tápiógyörgye Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2196/KGT/2016, valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.

        Személyesen: Varró István, Pest megye, 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tapiogyorgye.hu - 2016. október 14.

        www.facebook.com/Tápiógyörgye Község Önkormányzata - 2016. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768678   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.