Háziorvos

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2767 Tápiógyörgye, Béke utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakirányú képesítésnek megfelelő háziorvosi kompetenciába tartozó tevékenységek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Általános orvosi diploma, háziorvos szakképesítés,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,cselekvőképesség,egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz. Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata. Működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata.Kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata.Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban fpglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésban kezeljék.Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varró István nyújt, a 06-53-383-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tápiógyörgye Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1900/KGT/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Tápiógyörgye Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1900/KGT/2016, valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos.

        Személyesen: Varró István, Pest megye, 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tapiogyorgye.hu - 2016. október 14.

        www.facebook.com/Tápiógyörgye Község Önkormányzata - 2016. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768677   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.