Kisgyermeknevelő

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde
Bölcsőde

Kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7090 Tamási, Béri Balogh Ádám utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

0 - 3 éves korosztályú gyermekek nevelése - gondozása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, Kisgyermeknevelő,

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Kisgyermeknevelő szak,

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7090 Tamási, Béri Balogh Ádám utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (7090 Tamási, Béri Balogh Ádám utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/2016, valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.

vagy

        Elektronikus úton Stier Márta részére a aranyerdoovi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Stier Márta, Tolna megye, 7090 Tamási, Béri Balogh Ádám utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.infotamasi.hu - 2016. november 23.

        www.tamasi.hu - 2016. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824330   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.