Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Taksonyi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Taksonyi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi iroda

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2335 Taksony, Fő út 85.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet. 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Az Áht. rendje szerinti költségvetési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és főkönyvi könyvelési feladatok ellátása az Önkormányzatnál és intézményeinél. Közreműködés a költségvetési koncepció összeállításában, a költségvetési rendelet tervezet előkészítésében, valamint a költségvetési beszámolók, jelentések összeállításban. Kapcsolattartás a számlavezető pénzintézettel, államkincstárral.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, költségvetési, feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Taksony Nagyközség Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 2/2016. (II. 25.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,

        Költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        egészségügyi alkalmasság,

        6 hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés, regisztrált mérlegképes könyvelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítvány/oklevél másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylésének igazolása,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Taksonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2335 Taksony, Fő út 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/4446/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Taksonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2335 Taksony, Fő út 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/4446/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Tóth István részére a munkaugy@taksony.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tóth István, Pest megye, 2335 Taksony, Fő út 85. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, Taksony Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője bírálja el fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.taksony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813073   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.