Családsegítő

Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2335 Taksony, Szent Anna tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben előírt végzettség.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Saját gépkocsi.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        iskolai végzettséget/ képesítést igazoló bizonyítvány/oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2335 Taksony, Szent Anna tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/336-20/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (2335 Taksony, Szent Anna tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/336-20/2016, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

vagy

        Elektronikus úton Cserháti Zsuzsa részére a cserhati.zsuzsa@taksony.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tóth István, Pest megye, 2335 Taksony, Fő út 85. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat bírálata folyamatos. Az elbírálást az intézményvezető végzi. Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

ID: 2735524   Megjelentetés dátuma: 2016.09.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.