Dajka

Takácsi Bóbita Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Takácsi Bóbita Óvoda
Takácsi Bóbita Óvoda Magyargencsi Telephely

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8517 Magyargencs, Petőfi utca 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajkai munkakörbe tartozó feladatok elvégzése, gyermekek óvodai ellátásában segítés, pedagógiai programunkban való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyes adatokat és iskolai végzettséget igazoló okmányok, Önéletrajz, Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Mónika nyújt, a 06308430963 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Takácsi Bóbita Óvoda címére történő megküldésével (8541 Takácsi, Petőfi utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2016 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Takácsi Bóbita Óvoda címére történő megküldésével (8541 Takácsi, Petőfi utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2016, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750016   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.