Igazgató

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

A munkavégzés helye
Pest megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Jókai Mór Művelődési Ház és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 1 től 2022. december 31-ig szól.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása .

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének megfelelő feladakörtben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felsőfokú szakirányú közművelődési vagy könyvtárosi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú munkaköri szakvizsga a 150/199. (IX.20.) Korm. r.6/A§ és 6/B§ alapján. A 150/1992 (XI.20.) Korm.r. 6/G.§ (2) bek.szerinti tanfolyam elvégzésének igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított 2 éven belüli elvégzéséről.Büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

        Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló területen intézményvezetői tapaszatalat, helyismeret, saját gépjármű megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletraj (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival.) Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó programok.

        Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány,

        Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanusítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat.

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        A pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyag tartalmának megismeréséhez, valamint a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

        Pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Bertalan polgármester nyújt, a 06309588438 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Táborfalva Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1328/2017 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Táborfalva Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1328/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Tóth Bertalan polgármester, Pest megye, 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárás eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.taborfalva.hu - 2017. november 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.taborfalva.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 6.

ID: 3236101   Megjelentetés dátuma: 2017.11.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.