Pénzügyi ügyintéző

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 19. sorszám Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei költségvetésének, beszámolóinak elkészítése, beérkező számlák fogadása, ellenőrzése, érvényesítése, utalása, gazdasági eseményeinek kontírozása, főkönyvi könyvelése, kincstári adatszolgáltatás, analitikus nyilvántartás vezetése, gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése. Kötelezettségvállalás nyilvántartásának a vezetése, támogatások igénylése. Az önkormányzati szintű előirányzatok nyilvántartása, az ezzel összefüggő költségvetési rendeletmódosítások előkészítése, elemi költségvetés, az önkormányzat mérlegének az elkészítése, a mérleg sorainak alátámasztása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, Közgazdasági vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Regisztrált mérlegképes szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Regisztrált mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filus Jánosné nyújt, a 20/5303475 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/1181/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/1181/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Személyesen: Filus Jánosné, Bács-Kiskun megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos utca 9. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tabdi.hu - 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyertes pályázó 6 hónapos próbaidő kikötése mellett határozatlan időre kerül kinevezésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818588   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.