Költségvetési-gazdálkodási ügyintéző

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal

költségvetési-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3643 Dédestapolcsány, Petőfi Sándor utca 21.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet I/16. II. besorolási osztály - pénzügyi igazgatási feladatok II/2. II. besorolási osztály - gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Ellátandó feladatok:

Költségvetés és az azzal összefüggő beszámolók készítése, végrehajtása. Adatszolgáltatás az államháztartás információs rendszeres számára. Operatív gazdálkodási, könyvelési feladatok ellátása. Adatok, jelentések készítése, továbbítása, jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése. Pályázati és egyéb támogatások elszámolása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Dédestapolcsányi Kirendeltségénél a költségvetési-gazdálkodási, pénzügyi feladatok - hatályos jogszabályok szerinti - ellátása.
Az Önkormányzat és intézménye (óvoda) vonatkozásában:
-a gazdálkodással kapcsolatos feladatkörök,
-a pénzügyi tevékenységekkel kapcsolatos feladatkörök,
-a költségvetési tevékenységekkel kapcsolatos feladatkörök,
-a számviteli tevékenységekkel kapcsolatos feladatkörök,
-az állami adóhatóság felé adózással kapcsolatos feladatkörök;
-vagyongazdálkodással, beruházásokkal kapcsolatos feladatkörök.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

        önkormányzatnál vagy költségvetési szervénél - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

        önálló, szakszerű munkavégzés, szakmai elhivatottság, kitartás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány másolata, pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző nyújt, a 48/501-030. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1069/2016/SZ , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési-gazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3731 Szuhakálló, Kossuth Lajos út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1069/2016/SZ, valamint a munkakör megnevezését: költségvetési-gazdálkodási ügyintéző.

        Személyesen: Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3643 Dédestapolcsány, Petőfi Sándor utca 21. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www,szuhakallo.hu - 2016. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768412   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.