Élelmezésvezető

Szűcsi Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szűcsi Község Önkormányzata
önkormányzati konyha

élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3034 Szűcsi, Táncsics Mihály utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Önkormányzati fenntartású konyhán az élelmezésvezetői feladatok teljes körű ellátása. Szervezi, irányítja a főzőkonyha dolgozóinak munkáját, gondoskodik az eltérő korcsoportú étkeztetés hatékony megszervezéséről, alkalmazva a külön jogszabályokban meghatározott napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszer felhasználási előírásokat. Étlapot tervez. Elvégzi az előírt adminisztrációs feladatokat. Árurendelést végez, kezeli a raktárkészletet. Feladatait a mindenkor hatályos jogszabályi és HACCP előírások szerint végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, élelmezésvezető vagy dietetikus végzettség vagy vendéglátó ipari szakközépiskolai végzettség,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        élelmezésvezető - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        önálló munkavégzés

        Jó szintű irányító képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte

        nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berta István polgármester nyújt, a 06-37-526-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szűcsi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 573/5/2016. , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szűcsi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 573/5/2016., valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

        Elektronikus úton Berta István polgármester részére a szucsipolghiv@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Berta István polgármester, Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, legkésőbb 2016. november 4-ig.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat kiírója 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://szucsi.hu/ - 2016. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szucsi.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765378   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.