Iskolatitkár

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Szolgáltatási SZC Tinódi Sebestyén Gimnáziuma és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolája

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.05.-2020.01.06. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményi ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. Az intézmény pedagógusaival és egyéb alkalmazottjaival kapcsolatos adminisztráció ellátása. A tanulók adminisztratív ügyeinek intézése, alapvető tájékoztatási és szervezési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

Elvárt kompetenciák:

        Kreativitás, csoportmunkára való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hevér Mihályné nyújt, a 20/259-3891 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZOSZSZC/30-17/2016. , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZOSZSZC/30-17/2016., valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

        Elektronikus úton Hevér Mihályné részére a igazgato@sarvartinodi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Hevér Mihályné, Vas megye, 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815124   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.