Könyvtáros tanár

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézménye

könyvtáros tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 11 órás

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Sági utca 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtáros feladatok ellátása, a tagintézmény pedagógusai és tanulói számára jól használható könyvtár működtetése, a tankönyvrendelés koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, informatikus könyvtáros,

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettségeket igazoló dokumentumok másolata

        szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soós Andrea tagintézmény-vezető nyújt, a 06-95/420-550; 06-20/374-3146 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Sági utca 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMSZC/444/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMSZC/444/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató a pályázati felhívásban rögzítettek tekintetében fenntartja a jogot a változtatásra.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szmszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 9.

ID: 3157058   Megjelentetés dátuma: 2017.08.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.