Iskolatitkár

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Szakgimnáziuma és Kollégiuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Műszaki SZC Savaria Szakgimnáziuma és Kollégiuma

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.01-2018.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Hadnagy utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolatitkári munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettségeket, képesítéseket igazoló dokumentumok másolása

        szakmai önéletrajz

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sümegi Tamás igazgató nyújt, a +3694-500-260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Szakgimnáziuma és Kollégiuma címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Hadnagy utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMSZC/1305/2016 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Szakgimnáziuma és Kollégiuma címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMSZC/1305/2016, valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívással kapcsolatban a pályáztató fenntartja a jogot, hogy a kiírásban megjelent feltéteket szükség esetén módosítsa. A munkakör három hónap próbaidő kikötése mellett betölthető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818435   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.