Pedagógiai asszisztens

Szombathelyi Mocorgó Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Mocorgó Óvoda
Óvoda

Pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. december 1-től 2018. december 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai asszisztens intézményi szintű tevékenységet lát el. Felügyeli, kíséri a gyermekeket / csoportokat, segíti a gondozási feladatok ellátását. Az általános pedagógiai jellegű munkát közvetlenül segíti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Pedagógiai asszisztens,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógiai asszisztens,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, motívációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Mocorgó Óvoda címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Váci Mihály utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 160-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Mocorgó Óvoda címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Váci Mihály utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 160-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton Tóth Csabáné részére a toth.csabane@mocorgo.szombathely.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tóth Csabáné, Vas megye, 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szombathely Megyei Jogú Város Honlapján - 2016. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813015   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.