Gazdasági igazgató-helyettes

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

gazdasági igazgató-helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Wesselényi utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik a hatáskörébe utalt intézmények költségvetésének összeállításáról és azok végrehajtásáról. Gondoskodik az éves beszámoló és időszakos jelentések határidőre történő elkészítéséről és azok KGR rendszerben való rögzítéséért és jelentési kötelezettség teljesítéséért.Felelős az intézmény könyvviteli, elszámolási és vagyonvédelmi feladatainak megszervezéséért. A hatáskörébe tartozó intézmények által kezdeményezett pályázatok esetén elkészíti a pénzügyi tervet. A munkafolyamatokba épített a pénzügyi és gazdasági feladatok ellátásának ellenőrzési rendszerének kialakításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gazdálkodás szakirány,

        költségvetési intézménynél szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        ECDL

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

        regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentumok, vezetői gyakorlat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete címére történő megküldésével (9701 Szombathely, Pf. 239. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75-7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Wesselényi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75-7/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági igazgató-helyettes.

        Elektronikus úton Vigné Horváth Ilona Igazgató részére a eu.kult@gesz.szombathely.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vas Népe Szombathely - 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813008   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.