Munkaügyi előadó

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ

munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Wesselényi utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata, hogy a KIRA Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer segítségével elkészítse a dolgozók jogviszony létesítésével, megszüntetésével, átsorolásával kapcsolatos valamennyi dokumentumot. MÁK illetményszámfejtési rendszerbe változóbérek és egyéb dokumentumok feladása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, tb. és bérügyintéző képesítés,

        tb. és bérügyintézői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Illetmény-számfejtési rendszer ,

        ECDL

        erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        KIRA Illetmény-számfejtési Rendszer ismeret - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Illetmény-számfejtési rendszer ,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete címére történő megküldésével (9701 Szombathely, Pf. 239. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75-7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Wesselényi utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75-7/2016, valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi előadó.

        Elektronikus úton Vigné Horváth Ilona Igazgató részére a eu.kult@gesz.szombathely.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vas Népe Szombathely - 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813004   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.