Közterület-felügyelő

Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Ady Endre tér 40.

Ellátandó feladatok:

közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, közterületen folytatott, engedélyhez, közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése, a közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységek ellenőrzése, megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása, közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében, közreműködés a társadalmi, bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, közbiztonság és a közrend védelmében, közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében, közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, közreműködés az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közterület-felügyelő járőr, illetve a térfigyelő kameraszolgálatban operátori feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, vezetői engedély másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bognár Judit igazgató-helyettes nyújt, a 94/506-363 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Ady Endre tér 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-29/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Ady Endre tér 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-29/2016., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kfszombathely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757449   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.