Informatika tanár

Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum

informatika tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

számítógép szerelő, karbantartó szakmai oktatásban elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása, informatika tantárgy oktatása,
az intézmény számítógép parkjának karbantartása, intézményi szerver kezelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, informatika szakos tanár,

        tanítási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66. §, valamint a törvény 3. melléklete szerint az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

        büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, informatika szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Europass önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (1), (2), (2c), (4) és (5) bekezdése értelmében a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának továbbításához (harmadik személlyel közlés), személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilvás Ágnes tagintézmény-vezető nyújt, a 56/522-013 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Béla király utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC/H-76-35/2016. , valamint a munkakör megnevezését: informatika tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Béla Király utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC/H-76-35/2016., valamint a munkakör megnevezését: informatika tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásánál a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint járunk el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon - 2016. november 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszolg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818877   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.