Személyügyi referens

Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum

személyügyi referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Béla király utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Centrumhoz tartozó köznevelési intézményekben dolgozó közalkalmazottak jogviszonyával kapcsolatos munkaügyi iratok elkészítése. A személyi anyagok kezelése, az adatok KIRA és KIR rendszerben történő rögzítése. MÁK-kal való kapcsolattartás,mozgó bér és egyéb juttatások számfejtése, munkaügyi nyilvántartások vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        OKJ szerinti felsőfokú munkaügyi/ személyügyi/ társadalombiztosítási végzettség

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Betöltendő munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        főiskolai végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Europass önéletrajz

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (4) és (5) bekezdése értelmében a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának továbbításához (harmadik személlyel közlés), személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ignác István Csabáné gazdasági főigazgató-helyettes nyújt, a 56/800-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Béla király utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC/H-76-34/2016. , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Béla Király utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC/H-76-34/2016., valamint a munkakör megnevezését: személyügyi referens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásánál a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (7) bekezdése szerint járunk el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoszolg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757519   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.