Magasabb vezetői megbízás

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5071 Besenyszög, Szabadság tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

5071 Besenyszög, Szabadság tér 3.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szociális szakvizsga,

        Legalább 10 év szociális területen szerzett gyakorlat és 5 év vezetői, magasabb vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Vezetési program, Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatait, a szociális szakvizsga meglétét igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt ( apályázat benyújtásakor közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott esetében elegendő az igazolás a foglalkoztatás fennállásáról), nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tartsoné

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deák Sándor nyújt, a 56/503-881 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 39111/2016 , valamint a munkakör megnevezését: magasabb vezetői megbízás.         Postai úton, a pályázatnak a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 39111/2016, valamint a munkakör megnevezését: magasabb vezetői megbízás.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót az erre a célra létrehozott szakértői bizottság meghallgatja, és a bizottság javaslata alapján a pályázatokat várhatóan 2016. év novemberében a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756397   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.