Óvodapszichológus

Szolnok Városi Óvodák

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szolnok Városi Óvodák
óvoda

óvodapszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Baross utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapszichológusi feladatok ellátása, az óvodapedagógusok munkájának hatékony és szakszerű segítése, konzultáció az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel, esetmegbeszélő team munkájában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Az osztatlan képzésben végzettek esetén: pszichológus diploma+tanári vagy pedagógiai-pszichológiai vagy tanácsadói pszichológusi végzettség. A kétszintű képzésben végzettek esetén: tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon szerzett Pszichológia MA végzettség.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat: hozzájárulás a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata

        önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Városi Óvodák címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Baross utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXVIII-8/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Városi Óvodák címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Baross Gábor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXVIII-8/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapszichológus.

vagy

        Elektronikus úton Hamzáné Vincze Ágnes részére a hr@szolnokiovodak.t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szolnok Városi Óvodák honlapja - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a szolnokiovodak.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818494   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.