Gondozónő

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Házi segítségnyújtás

gondozónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önellátási hiány mértékének megfelelően, gondozási tevékenység végzése, a vonatkozó szakmai jogszabályok alapján. Adminisztrációs feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, általános ápoló, szociális gondozó,

        bűntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, alkalmazkodó- és problémamegoldó képesség, önállóság, terhelhetőség, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másolatok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Semperger Katalin nyújt, a 06-37/340-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-450/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gondozónő.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-450/2016., valamint a munkakör megnevezését: gondozónő.

        Elektronikus úton Semperger Katalin részére a szogyeszolgalat@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Semperger Katalin, Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750001   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.