Családsegítő

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítői munkakörbe tartozó szakmai munka végzése az 1997. évi XXXI. törvény alapján. Szociális, mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára szociális segítőmunka biztosítása. Feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Munkaköre kiterjed Hatvan város közigazgatási területe mellett Kerekharaszt közigazgatási területére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV, 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, alkalmazkodó- és problémamegoldó képesség, önállóság, terhelhetőség, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány másolatok, erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében található kizárható okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Semperger Katalin nyújt, a 06-37/340-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-444/2016. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-444/2016., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Semperger Katalin részére a szogyeszolgalat@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Semperger Katalin, Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.

ID: 2741559   Megjelentetés dátuma: 2016.09.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.