Szociális gondozó

Szociális Szolgáltató Központ - Szentlőrinc

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató Központ - Szentlőrinc

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Munkácsi Mihály utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Házi segítségnyújtás szakfeladaton Szentlőrinc Kistérség településein otthonukban segítségre szoruló ellátottak személyi gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, 1/2000. (I.7) SzCsm rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - 3. sz. mellékletben meghatározott képesítés szociális gondozó és ápoló szakképesítés ,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        "B" kategóriás jogosítvány

        Pályázaó az alábbi helyismerettel rendelkezik: Bükkösd vagy Helesfa vagy Zók vagy Bicsérd

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, pályázat elnyerését követően erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pósáné Nagy Edit nyújt, a 73/371-016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Szentlőrinc címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2202-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Szentlőrinc címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2202-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelennek nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827777   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.