Területi védőnő

Szociális Szolgáltatások Háza

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltatások Háza
védőnői szolgálat

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.04.13. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Deávári főút 34. a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

területi védőnői feladatok ellátása munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várnai Gabriella nyújt, a 27/501-400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltatások Háza címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/51-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltatások Háza címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/51-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

        Elektronikus úton Várnai Gabriella részére a szochaztitkarsag@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Várnai Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a benyújtott pályázatok tartalma és esetleges személyes elbeszélgetés után a megfelelő pályázat kiválasztása

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vác Város Honlapja - 2016. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocialishaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 8.

ID: 2719382   Megjelentetés dátuma: 2016.09.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.