Szociális segítő

Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4075 Görbeháza, Iskola utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az étel főzőkonyháról való szállítása az intézmény tálalókonyhájához. Az étel kiadagolása, kiszállítása a kihordással étkezők lakóhelyére. Mosogatás. A szociális étkeztetéssel kapcsolatos dokumentációk vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, az 1/2000.(I.7.) SzCSM rend. 3.sz. melléklet 1. pontjában foglaltak szerinti szakképzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Spéderné Pók Erika nyújt, a 52/215-065 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (4075 Görbeháza, Iskola utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 242/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (4075 Görbeháza, Iskola utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 242/2016., valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő.

és

        Személyesen: Spéderné Pók Erika intézményvezető, Hajdú-Bihar megye, 4075 Görbeháza, Iskola utca 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761593   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.