Pénzügyi referens

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Területi Gazdálkodási Főosztály Győr-Moson-Sopron
Megyei Gazdálkodási Osztály

pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Batthyány tér 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

66. Költségvetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Elkészíti a kötelezettségvállalási nyilvántartásokat (szerződések, megrendelések), ezeket a rendelkezésre álló CT-ECOSTAT programban vezeti. Segítséget nyújt a szállítói folyószámla egyeztetések kimunkálásában. Közreműködik az adatszolgáltatásban, a gazdálkodási szabályzatok elkészítésében, aktualizálásában, valamint az intézmény éves költségvetésének,- előirányzatainak évközi módosításában és beszámolójának összeállításában. Kimutatást készít a mérleg valódiságát alátámasztó szállítói és vevői folyószámla egyeztetőkről.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú végzettség,

        államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelői végzettség, gazdasági informatikai végzettség,

        ECDL

        közigazgatási alap- illetve szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzési képesség,

        minőségi és hatékony munkavégzés,

        megbízhatóság,

        precizitás, pontosság,

        rendszerszemlélet,

        logikus gondolkodás,

        jó kommunikációs és együttműködési képesség,

        konfliktuskezelés,

        határozottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrjaz a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. számú melléklete szerint

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, vagy annak igénylését igazoló irat (tértivevény) fénymásolata

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával

        "hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik"

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Potyondiné Dömötör Angéla nyújt, a 305662502 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Területi Gazdálkodási Főosztály Győr-Moson-Sopron címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIO-GYMSMK-7-17/201 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Területi Gazdálkodási Főosztály Győr-Moson-Sopron címére történő megküldésével (9022 Győr, 2. tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIO-GYMSMK-7-17/201, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens.

        Elektronikus úton Potyondiné Dömötör Angéla részére a potyondine.domotor.angela@szgyf.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Potyondiné Dömötör Angéla, Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Batthyány tér 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra - a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül - hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásunkat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szgyf.gov.hu - 2016. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy részletes információt a munkáltatóval kapcsolatban a www.szgyf.gov.hu honlapon talál.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757942   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.