1 fő családsegítő

Szociális és Gyermekjóléti Központ - Csorna

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gy.M-S Megye, 9300 Csorna, Szent István tér 17.
Család – és Gyermekjóléti Szolgálat

1 fő családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna , Szent István tér 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1993. évi III. törvény 64. § és az XXXI. tv. 39-40. §-ban meghatározott feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség: általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus. Magyar állampolgárság. Büntetlen előélet. Cselekvőképesség. 3 hónap próbaidő. ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Családsegítésben vagy Gyermekjóléti Szolgálatnál szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettsége(ek)et igazoló okirat(ok) másolata, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik, pályázó nyilatkozata, mely szerint a 1997. évi XXXI. törvény 15.§-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Élő Zsuzsanna - intézményvezető nyújt, a 06-96-261-394 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekjóléti Központ - Csorna címére történő megküldésével (9300 Csorna , Szent István tér 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 393/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő családsegítő .         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekjóléti Központ - Csorna címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 393/2016, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő családsegítő .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csorna Város Honlapja www.csorna.hu - 2016. november 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833726   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.