Pedagógiai asszisztens

Szivárvány Óvoda - Debrecen

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szivárvány Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4030. Debrecen, Monostorpályi út 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Segíti az óvodapedagógusok munkáját,közreműködik az óvodai csoportfoglalkozások előkészítésében,megvalósításában.Részt vesz az óvodai,óvodán kívüli programok szervezésében, és szerepet vállal azok lebonyolításában. Segítséget nyújt a kisebb gyerekek öltöztetésében, étkeztetésében, valamint részt vesz a gyerekek nevelésében, felügyeletében, kísérésében, az intézményi adminisztratív feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény,továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény köznevelési intézményben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.)Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,büntetlen előélet,továbbá a Kjt.20.§(2)bekezdés d)pontjában és a 20§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.Cselekvőképesség,magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,főiskola végzettség,és pedagógus szakképzettség,pedagógiai asszisztens (OKJ 52 140 01 0000 00 00 ) vagy pedagógiai -és családsegítő munkatárs (OKJ 54 104 02 )szakképesítés, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs-,együttműködési és empatikus készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, kinevezés esetén : 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szivárvány Óvoda - Debrecen címére történő megküldésével (4030. Debrecen, Monostorpályi út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 215/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Szivárvány Óvoda - Debrecen címére történő megküldésével (4030 Debrecen, Monostorpályi út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 215/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

és

        Elektronikus úton Pinczés Katalin Klára részére a szivarvany@ovoda.debrecen.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: Pinczés Katalin Klára, Hajdú-Bihar megye, 4030. Debrecen, Monostorpályi út 39. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatok elolvasása után, a kiírásnak megfeleltek behívása személyes elbeszélgetésre. A meghallgatást az óvodavezető és a vezetőség végzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822505   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.