Gazdálkodási előadó

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9324 Bogyoszló, Fő utca 23.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzat gazdálkodási, pénzügy-számviteli feladatainak teljes körű ellátása. Ezen belül költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, előirányzat és azok változásának nyilvántartása-vezetése, támogatások igénylése, elszámolása, gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, valamint munkaügyi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli ügyintézés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi és számviteli képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási könyvelési gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        mérlegképes könyvelői szakképesítés

        anyakönyvvezetői szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        terhelhetőség,

        ügyfélközpontúság,

        konfliktuskezelés,

        önállóság,

        pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm rend. 1. melléklete szerint

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Horváth Martina jegyző nyújt, a 06-96/285-465 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9312 Szilsárkány, Kossuth utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9312 Szilsárkány, Kossuth utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816678   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.