Kirendeltségvezető

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal

Kirendeltségvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Hernádkércsi Kirendeltségének vezetése, az ide tartozó 3 település - Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa - pénzügyi számviteli tevékenységének koordinálása, az adócsoport munkájának irányítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása

        Főiskolai szintű közgazdász végzettség, vagy egyetemi szintű okleveles közgazdász végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Jó kommunikációs képesség, pontos precíz munkavégzés, kiváló együttműködő készség, önállóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polgáriné Dsupin Dóra jegyző nyújt, a 46/596-444 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ./2021/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltségvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ./2021/2016., valamint a munkakör megnevezését: Kirendeltségvezető.

        Személyesen: Polgáriné Dsupin Dóra jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt, a polgármester jóváhagyásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szikszó Város honlapja - 2016. október 17.

        Abaúj Tv - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikszo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772136   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.