Óvodapedagógus

Szihalmi Egységes Óvoda-Bölcsőde, Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szihalmi Egységes Óvoda-Bölcsőde, Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3377 Szihalom, Hunyadi János út 138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési törvényben meghatározottak, valamint az országos és helyi pedagógiai program alapján végzendő szakmai munka. Fő feladata a rábízott gyermekek nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget-, képzettséget tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szihalmi Egységes Óvoda-Bölcsőde, Óvoda címére történő megküldésével (3377 Szihalom, Hunyadi János út 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 115-152/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szihalmi Egységes Óvoda-Bölcsőde, Óvoda címére történő megküldésével (3377 Szihalom, Hunyadi János út 138. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 115-152/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Menyhárt Károlyné részére a kmenyhart2@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 20.

ID: 2732367   Megjelentetés dátuma: 2016.09.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.