Általános iskolai tanító

Szigetvári Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sásdi Általános Iskola

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7370 Sásd, Szent Imre út 29-31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanítói feladatok, valamint a munkaköri leírásban foglalt teendők ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, általános iskolai tanító ,

        Büntetlen előélet.

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, általános iskolai tanító német nemzetiségi műveltségterület,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        Szakmai önéletrajz.

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléshez).

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lilla Intézményvezető nyújt, a 0672/575-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szigetvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/020/00205-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító .         Postai úton, a pályázatnak a Szigetvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/020/00205-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító .

        Elektronikus úton Kalapáti Attila Ádám Tankerületi Igazgató részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az e-mail tárgyában kérjük tüntesse fel a TK/020/00205-1/2018 hivatkozási számot, valamint a betölteni kívánt munkakör megnevezését: általános iskolai tanító, Sásd.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 11.

ID: 3387450   Megjelentetés dátuma: 2018.05.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.