Családsegítő

Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7900 Szigetvár, József A. utca 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítői feladatok ellátása Somogyapáti Közös Önkormányzati Hivatalhoz és a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, gyermek és ifjúságvédelmi oklevéllel rendelkező tanár, óvodapedagógus, okleveles pszichológus,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        saját gépjármű.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, tanulmányi okmányok,

        Nyilatkozat, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel,

        A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, így különösen annak nyilvánosságra hozatalához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Batáné Győrffy Anikó mb. intézményvezető nyújt, a 06-30/183-8985 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, József A. utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-4/689-16/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, József A. utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-4/689-16/2016, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Személyesen: Szigetvári Polgármesteri Hivatal; Hábián Bálint humánpolitikai előadó, Baranya megye, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bírálatot 3 tagú bizottság végzi. A kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szigetvár Város Honlapja/e-ügyintézés/pályázatok - 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://szigetvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745955   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.