Óvodapedagógus

Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda
csoport

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni utca 81/c. c

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Óvodai nevelés - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű Internetes alkalmazások,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, fejlesztő pedagógiai szak,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Szaktárgyi tudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány, e.ü-i kiskönyv, diploma, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráti Ildikó nyújt, a 06-20/282-9780 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Szebeni utca 81. c ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Szebeni utca 81/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Baráti Ildikó részére a pitypangvezeto5@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Baráti Ildikó, Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni utca 81/c. c .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822343   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.