Óvodapedagógus

Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda - Szigetszentmiklós

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda - Szigetszentmiklós

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 8/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Minden olyan feladat, melyet a Köznevelési Törvény, a vonatkozó jogszabályok, a munkaköri leírás és az intézményi dokumentumok meghatároznak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű gyermekszeretet, gyermekközpontúság,

        Kiváló szintű empátia, segítőkészség,

        Kiváló szintű kommunikációs képesség a gyermekek és szülők felé,

        Kiváló szintű szakmai tudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, végzettséget igazoló okirat másolata. Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek. Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bercsik Judit nyújt, a +3624/365113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda - Szigetszentmiklós címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 8/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda - Szigetszentmiklós címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 8. a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-7/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Bercsik Judit részére a mocorgoovoda@invitel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bercsik Judit, Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 8/A. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokból kiválasztott pályázókkal személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szigetszentmiklós Város honlapja - 2016. október 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751424   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.