2 fő családsegítő

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2 fő családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítő munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, nyelvvizsgával befejezett végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes Szakmai Önéletrajz.

        Motivációs levél

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Erkölcsi Bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekes László nyújt, a 06-24-443-367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3044./2016. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3044./2016., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő családsegítő.

        Elektronikus úton Kerekes László részére a szmcsaladsegito@invitel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot három fős bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának honlapja - 2016. november 11.

        Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ honlapja - 2016. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigetszentmiklos.hu; www.szmcsaladsegito.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812981   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.