Intézményvezető

Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szerencsi Idősek Otthona

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 12. 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Bekecsi út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai vezetése, irányítása, munkájának megszervezése, a tevékenységek ellenőrzése, a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtásának és gazdaságos megoldásának biztosítása. Felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenység megszervezéséért és a folyamatos ellátás biztosításáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális ellátás terület, szakvizsga,

        hasonló területen szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        magyar állampolgár

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        oklevél és szakvizsga képesítés másolata

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

        szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

        a pályázó vezetésre, fejlesztésre vonatkozó programja

        a pályázó nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi út 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2016/humán , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3900 Szerencs, Rákóczi út 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2016/humán, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szerencs.hu - 2016. november 14.

        Szerencsi Televízió - 2016. november 14.

        Szerencsi Hírek - 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 17.

ID: 2817770   Megjelentetés dátuma: 2016.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.