Múzeumi könyvtáros

Szépművészeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Könyvtári Főosztály

múzeumi könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1064 Budapest, Szondi utca 77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári feldolgozómunka HunTéka integrált könyvtári rendszerben. A beérkező kiadványok behasonlítása. A kiadványok leltári állományba vétele. Bibliográfiai rekord készítése és ellenőrzése az érvényben lévő magyar szabványok, valamint a könyvtár házi szabályainak figyelembe vételével. Katalógusszerkesztés, gondozás. Besorolási szempontok meghatározása. Nyilvántartási dokumentumok nyomtatása. Állományellenőrzés. Könyvtári statisztika készítése. Számlakezelés. Olvasószolgálati teendők ellátása: kölcsönzés, olvasói adatok naprakész nyilvántartása, tájékoztatás a könyvtári szolgáltatásokról. Könyvtárközi kölcsönzés lebonyolítása. Részvétel a könyvtár kiadványcsere-tevékenységében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Főiskolai vagy egyetemi szintű könyvtárosi vagy informatikus könyvtárosi diploma. Angol vagy német vagy francia nyelv legalább társalgási szintű ismerete. Irodai és internetes alkalmazások, valamint MARC alapú integrált könyvtári rendszer(ek) ismerete. Kiváló szintű megbízhatóság; önálló, precíz munkavégzés; jó kommunikációs készség; rendszerező készség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol vagy német vagy francia közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga. HunTékában szerzett feldolgozói tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/131-26/2016/25 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumi könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Szépművészeti Múzeum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Dózsa György út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZM/131-26/2016/25, valamint a munkakör megnevezését: múzeumi könyvtáros.

        Elektronikus úton SZM/131-26/2016/25 számra hivatkozva Könyvtári Főosztály részére a library@szepmuveszeti.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szepmuveszeti.hu - 2016. szeptember 1.

        www.mng.hu - 2016. szeptember 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 1.

ID: 2712130   Megjelentetés dátuma: 2016.09.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.