Műszaki előadó

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

Műszaki előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági feladatok ellátása, önkormányzati pályázatok megvalósításában való közreműködés, szakhatósági állásfoglalások kiadása, számlák teljesítésigazolása, településrendezési eszközök felülvizsgálatában közreműködés, helyszíni szemléken való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai elektrotechnika-elektronika szakmacsoportba tartozó szakképesítés.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Építészmérnöki, építőmérnöki vagy városgazdasági üzemmérnöki szakképzettség ,

        önkormányzat területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        helyismeret

        "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, szakmai, önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat(ok )másolata(i), 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy azt megkérő tértivevény másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Faragó Ágnes nyújt, a 73/570-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2770/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2770/2016, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki előadó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751415   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.